Det åpne kurset har ikke noen støtte fra en gruppe.