Available courses

Det åpne kurset har ikke noen støtte fra en gruppe.

Lisenskurs for jærgruppen på nett!

Sandefjordgruppens Lisenskurs

Tromsøgruppens lisenskurs.

Lisenskurs for Haugalandgruppen).

Mandalsgruppens lisenskurs.

Oslogruppens lisenskurs på nett

Kursområde for LA5G Gjøvik- og Totengruppa av NRRL

Lisenskurs for Kristiansundgruppen
LA6M Midt-Troms gruppa har sine kurs her !
Kursleder er Ketil, LA5RRA.
Hans mailadresse er: ket-ve@online.no
Her er LA7GM, Stig I Brønnøysund sitt lisenskurs.

LA9K Kristiansandsgruppens kurs

Web-del av lisenskurs hos LA9L.
Jan Mayen gruppens lisenskurs.
WEB-støtte for lisenskurs JW5E

Portalnyheter

There are no discussion topics yet in this forum